SĂNĂTATE

PARTIDUL PUTERII UMANISTE

FILIALA SECTOR 3 BUCUREŞTI

TOADER ULISE  – PROGRAM POLITIC

Angajamentul PPU-SL Sector 3

Sănătarea cetăţenilor va fi prioritatea noastră !  PPU-SL Sector 3 va acţiona pentru a asigura accesul tuturor cetătenilor, la servicii medicale de calitate, prin adoptarea unor soluţii umaniste, in educaţie sanitară, prevenţie, ingrijire şi terapie, pentru prezervarea stării de sănătate fizică și psihologică a cetăţenilor.

Aderaţi la angajamentul nostru !

SĂNĂTATEA CETĂŢENILOR SECTORULUI 3 BUCUREŞTI

Opinia PPU-SL Sector 3

 • „Intr-un context ȋn care, timp de 30 de ani, corupția şi o politică neo-liberală imorală au dus la degradarea sistemului public de sănătate şi au amplificat zi de zi inegalitățile sociale în domeniul sănătăţii, în condiţiile ȋn care cetaţenii sunt din ce în ce mai îngrijoraţi de consecințele poluării asupra sănătății lor, consideram că este de datoria colectivităţilor locale să rezolve nevoia cetăţenilor de a-şi proteja şi ȋngriji sănătatea.
 • „Iresponsabilitatea politicii dezastruoase neo-liberale, prin care spitalele au fost transformate în centre de afaceri şi de profit, este dovedită astăzi de incapacitatea sistemului nostru de sănătate de a face față pandemiei de Coronavirus.
 • „Dezintegrarea statului social, în favoarea unor grupuri de interese, a dus la subfinantre (5% din PIB, media UE fiind de 9,8%  !!!), la scăderea numarului de spitale, la reducerea personalului medical, la plecarea medicilor din ţara, la lipsa medicamentelor şi hranei în spitale, la lipsa oricarui plan de acţiune în cazul unor epidemii sau accidente colective, etc.

Modificarea de 57 de ori a Legii nr. 95/2006, lege a aşa zisei reforme ȋn domeniul sănătăţii, arată nu numai lipsa unei politici coerente de sănătate, arată şi reaua intenţie, incapacitatea managerială şi intelectuală a celor ce guvernează România. In aceste conditii, revine comunitatilor locale să se organizeze, să ia măsuri şi să actioneze pentru ȋngrijirea medicală şi pentru prezervarea stării de sănătate a cetăţenilor.

Acţiuni PPU-SL Sector 3

 • Iniţierea şi sprijinirea construirii unui Spital de Urgenţa ȋn Sectorul 3, la nivel european
 • Reabilitarea şi modernizarea policlinicilor şi spitalelor din Sectorul 3.
 • Infiinţarea unui Consiliu Local de Sănătate – CLS, care să se preocupe de factori cheie pentru sănătatea publică :
  • Calitatea şi siguranța alimentară
  • Calitatea aerului
  • Calitatea apei potabile
  • Poluarea sonoră
  • Poluarea vizuală
  • Acces la sistemul de sănătate
  • Sănătatea copiilor şi tinerilor
  • Habitat şi ecologie
  • Radiaţii electromagnetice
  • Precaritate şi vulnerabilitate
 • Elaborarea unui Plan Local de Sănătate – PLS, care să stabilească şi să impună măsuri precum :
  • Diminuarea şi eliminarea factorilor perturbatori ai sănătaţii cetăţenilor.
  • Monitorizarea factorilor de mediu, care influenţează sănătatea cetăţenilor.
  • Urmarirea evoluţiei indicatorilor stării de sănătate a cetăţenilor.
  • Facilitarea accesului la alimente sănătoase.
  • Creşterea confortului urban.
 • Elaborarea unui Plan de Conştientizare, Mobilizare şi Acţiune – CMA,  pentru situaţiile de urgenţă colectivă, aplicabil atunci când este ameniţată sănătatea comunităţii. In baza unui astfel de plan, la producerea unui eveniment, diversele organizații vor putea să stabilească rapid şi precis unde trebuie să acorde ajutor, care sunt priorităţile, care sunt nevoile, cum trebuie să dirijeze diferitele resurse materiale si umane, etc.
 • Ajutor la înființarea de cabinete / centre pentru profesioniștii din domeniul sănătății
 • Sensibilizarea femeilor însărcinate la riscurile legate de perturbatorii endocrinieni
 • Cresterea nivelului de sănăte, prin:
  • Programe de preventie
  • Programe de promovare a unui mod de viaţă sănătos
  • Programe de dezvoltare a activitailor fizice
  • Programe şi servicii pentru seniori, care să-i menţina activi, autonomi şi cât mai mult ȋn stare bună de sănătate fizică

Precizari

Pentru realizarea programului nostru politic, referitor la Sănătatea Cetăţenilor Sectorului 3, vom analiza şi reorienta bugetul primăriei.Toate sumele de bani, cheltuite până acum ȋn mod iresponsabil, vor fi alocate ȋndeplinirii obiectivelor din programul nostru electoral. Spre exemplu, vom aloca pentru sănătate cei 70.000.000 euro, bani risipiţi ȋn anul 2019 pe  cheltuielei aberante de salubritate. In anul 2019, Primaria Sector 3 a cheltuit, pentru salubritatea ’’gratuită’’, suma astronomică de 439.086.995 lei, ȋn condiţiile ȋn care celelate sectoare ale Bucureştiului au cheltuit ȋn jur de  100.000.000 lei.

’Să îți dorești să fii sănătos este o parte din sănătate’’. Seneca