EDUCAȚIE

EDUCAȚIE – CREŞE, GRĂDINIŢE, ŞCOLI

Angajamentul PPU-SL Sector 3

Ambiția noastră este să contribuim la asanarea şi dezvoltarea sistemului de educaţie, astfel încat acesta să pregatească noile generaţii, pentru o lume justă şi sustenabilă. Revine nouă adulţilor să creăm cadrul și structurile necesare, care să ducă la dezvoltarea şi educarea tineretului în spiritul valorilor de viaţa perene.

Aderaţi la angajamentul nostru!

Lecţia istoriei

 • In anii ’50 şi în prima jumătate a anilor ’60, epocă a dictaturii clasei muncitoare (de fapt dictatura unui grup de interese), sistemul de educaţie era de tip alogen.
 • Invăţământul era doar declarativ învăţământ de masă, iar criteriile de admitere şi de absolvire nu erau bazate pe performanţă. Elevilor le era transmis un număr mic de parametri, neexistând obiectivul construirii unei elite sociale româneşti. Sistemul genera iletraţi şi analfabeţi.
 • Ideologia educaţională era de tip Stalinist-Leninist, marcată de apologia revoluţiei sângeroase (ca factor de progres) şi a liderului revoluţionar-providenţial (ca tată naţional). Modelul atoptat, de evoluţie a vieţii, era cel Darwinist.
 • Materiile principale de studiu, erau matematica şi fizica. Exista obligativitatea îndoctrinării cu limba şi cultura rusă. Istoria naţionala a fost rescrisă profund antipatriotic și cu falsificări.
 • Sistemul era discriminator, excluzând şi culpabilizând copiii elitei sociale româneşti. Spiritul şi cultura tradiţională erau ignorate, fiind interzise valorile şi modele naţionale. Obiectivul major al educaţiei era crearea omului nou, stahanovist şi ateu, după modelul sovietic.
 • Incepând cu a doua jumătate a anilor ’60 şi până la sfârşitul anilor ’80, epocă a socialismului  ştiinţific, sistemul de educaţie era de tip naţional.
 • Invăţământul avea în fapt caracterul de învăţământ de masa, iar criteriile de admitere şi de absolvire se bazau pe performanţă. Elevilor le era transmis un numar mare de parametri, existand drept obiectiv constituirea unei elite sociale româneşti. Sistemul a eradicat iletrismul si analfabetismul
 • Ideologia educaţională era de tip Marxist, marcată de elogierea partidului şi conducătorului unic care vroiau binele poporului. Modelul adoptat, de evoluţie a vieţii, era cel Darwinist.
 • Materiile principale de studiu, erau limba română, matematica, fizica şi chimia. Limba română era obligatorie în învăţământul superior. Exista obligativitatea învăţării a două limbi stărine, la alegere, franceza, engleza sau germana. Istoria predată era naţională şi patriotică.
 • Spiritul şi cultura tradiţională au fost readuse în prim plan, fiind cultivate valorile şi modele naţionale. Obiectivul major al educaţiei era crearea omului nou, etic şi moral, dăruit muncii pentru creşterea nivelului de trai şi pentru dezvoltarea ţării. Sistemul educaţional a generat profesori şi specialişti de mare valoare.
 • Incepand cu anii ’90 si până astăzi, într-o epocă a aşa zisei democraţii vechi occidentale, sistemul de educaţie a redevenit de tip alogen.
 • Invăţământul nu mai are caracter de masă, iar criteriile de admitere şi de absolvire nu se mai bazează pe performanţa. Elevilor le este transmis un numar extrem de mic de parametri, neexistand obiectivul formării unei elite sociale românesti. Sistemul generază iletraţi şi analfabeţi, care sunt din ce în ce mai vizibili şi care se regăsesc în toate structurile Statului.
 • Ideologia educatională este de tip Neo-Marxist, marcată de difuzarea ideilor de anarhie socială, mondialism, concurenţă şi toleranţă. Modelul adoptat, de evoluţie a vieţii, este tot cel Darwinist, deşi acum există dovezi ştiinţifice care-l contrazic.
 • Materiile de bază, limba română, matematica, fizica şi chimia, au fost marginalizate, fiind favorizate pseudo-ştiinţe sociale. Tendinţa generală este îndreptată spre învăţarea limbii engleze şi, ataşat acesteia, spre adoptarea pseudo-culturii americane. Istoria naţională este atacată şi rescrisă continuu, cu falsificări și profund antipatriotic; nefiind omisă nici discriminarea şi culpabilizarea în masă a romanilor. 
 • Sistemul este discriminator, înlăturând de la educaţie cateogrii mari de copii.  Spiritul şi cultura tradiţională sunt renegate, fiind atacate sistematic valorile şi modele naţionale.  Obiectivul major al educaţiei este crearea omului nou, după modelul occidental, ateu, mondialist, tolerant, lipsit de etica şi de morală, mercenar împovărat de datorii.

Opinia PPU-SL Sector 3

 • Trebuie să învăţăm din trecut şi să clădim, pe baze solide, un sistem de educaţie în accord cu  tradiţiile, cu valorile naţionale şi cu bogăţiile ce ne-au fost date de Dumnezeu.
 • Astăzi, sistemul de educaţie românesc este într-o derivă ce-l duce spre disoluţie. Acest sistem, a devenit inapat formarii de profesori şi specialisti, de modele morale şi profesionale,  incapabil sa educe generaţii apte să creeze.  A devenit incapabil să formeze elite sociale.
 • situaţia este extrem de gravă, o dovedeşte nivelul educaţional, etic şi moral, extrem de scăzut al celor ce decid astăzi în Romania; preşedinţi, miniştri, politicieni, judecători, procurori, poliţişti, jandarmi, deputaţi, senatori, etc. Absolvenţi ai diferitelor structuri ale sistemului actual de educaţie, cei mai mulţi, dintre cei arătaţi, sunt iletraţi, săraci spiritual, rudimentari purtători a unor etichete administrative.
 • Sondajele efectuate arată că,  peste 40% dintre copiii noștri, ajunsi la vîrsta de 15 ani, știu să citească şi să scrie (deci nu sunt analfabeți !), dar se gasesc în situatia în care nu înțeleg textul citit, iar ceea ce scriu nu poate fi inteţes (deci, sunt iletrati !). Media europeană a iletrismului este de aproximativ 20%, situaţia din Romania fiind cît se poate de îngrijorătoare. Romania mai deţine şi un alt ’’record’’, este ţara cu cei mai mulţi analfabeţi din Europa, peste 6 % din populaţie fiind complet analfabetă.
 • Educaţia, este un element vital şi o resursă importantă a unei societăţi, ea având ca finalitate modelarea copilului într-un adult responsabil, care  simte că aparţine naţiunii, care poate fi integrat social şi profesional, care gândeşte şi participă la dezvoltarea socială, economică şi culturală a Romaniei.
 • Scoala este o instituţie fundamentală pentru construirea unei societăţi echitabile şi a unei naţiuni de succes. Valorificarea şi amplificarea potenţialului fiecărui copil este esenţială pentru realizarea unei comunităţi puternice. Ne dorim un sistem educaţional de învaţare continuă, pe tot parcursul vieţii.

Acţiuni PPU-SL Sector 3

 • Sistemul de educaţie trebuie să devină un loc de transmitre mai departe a extraordinarei noastre culturi, de transmitere a valorilor acumulate în istoria umanităţii, un loc unde copii şi nepoţii noştri să se poată informa şi forma, un loc unde să poată inventa, experimenta și cerceta, un loc unde să poată crea noi definiții, noi structuri, noi modele.  Pentru toate acestea, este necesară dezvoltarea şi aplicarea unei noi filosofii, unei noi concepţii a educaţiei noastre naţionale.
 • Vom implica administraţia locală, într-o mai mare şi eficientă masură, în dezvoltarea şi finanţarea educaţiei. Umaniştii acţionează în folosul oamenilor, susţin un mediu de învăţare continuă, de dezvoltare personală şi profesională, susţin principiul egalităţii de şanse şi accesul gratuit şi nelimitat la educaţie. Conform principiilor umaniste, vom promova şi susţine :
 1. Aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 1/2011 din 5.01.2011 şi finanţarea învăţământului cu 6% din PIB.
 2. Reducerea, până la eliminarea completă, a abandonului școlar prin programe ”Școala pentru toți”, ”A doua șansă”, ”Școala după școală”.
 3. Implicarea comunități în dezvoltarea mediilor educaționale pozitive.
 4. Dezvoltarea unui mediu educaţional, care să redea demnitatea, onoarea şi curajul.
 5. Accesul gratuit, la medii educaționale de înaltă calitate, pentru toți copiii.
 6. Corectitudine și excelență în acțiuni ce implică copii, familia, educatorii și comunitatea.
 7. Respectul şi recunoașterea profesională a educatorilor şi profesorilor.
 8. Depolitizarea sistemului de învăţământ.
 9. Puterea de decizie în şcoli trebuie să fie a celor direct responsabili : profesorii şi părinţii.
 • Renovarea şi modernizarea creşelor, gradiniţelor şi şcolilor, conform unui plan riguros.
 • Intervenţii de urgenţă asupra şcolilor care funcţioneaza în spaţii neconforme din punct de vedere sanitar, al siguranţei la incendiu şi cutremur.
 • Construirea de grădiniţe, astfel încât fiecare copil din Sectorul 3 să fie bine primit.
 • Organizarea de centre ’’after school’’, cu sprijinul profesorilor.
 • Programe dedicate susţinerii copiilor cu rezultate deosebite, la învăţătură, în sport, în activităţi extra-şcolare.
 • Acordarea gratuită de tablete, copiilor ce provin din familii cu posibilităţi materiale reduse.
 • Acordarea de micro granturi pentru proiecte educaţionale, care vor genera acţiuni de creativitate, de popularizare a ştiinţei, de promovare a ecologiei, de conservare a mediului.
 • Infiinţarea unui consiliu consultativ al elevilor şi studenţilor.
 • Infiinţarea unui consiliu consultativ al profesorilor pensionari.
 • Dezvoltarea de partenariate administraţia locală – şcoală.
 • Promovarea şi organizarea de activității fizice : sport, vacanțe active, prezervarea mediului, etc.
 • Promovarea în școli, a igienei şi a alimentației sănătoase, astfel încat elevii să dobândească cunoștințe, atitudini, credințe și abilități, care sa le permita să adopte un mod de viaţă sănătos.
 • Intocmirea de protocoale, cu societăţile comercilale din Sectorul 3, pentru a facilita  studenţilor şi elevilor efectuarea practicii profesionale.

Precizări

In condiţiile în care, Constituţia Romaniei, prin articolul 32, crează un cadru vag şi confuz privind dreptul la educaţie, iar Ministerul Educaţiei şi Cercetării, timp de 30 de ani n-a fost în stare să prezinte un concept / o doctrina de funcţionare şi de dezvoltare a învăţamanului românesc, PPU-SL Sector  3 va propune şi va milita pentru întocmirea şi aplicarea unei Carte Educaţionale.  O astfel de Cartă Educaţională va stabili principiile unei educaţii de calitate, principii clare şi obligatorii, referitoare la aspecte precum obligaţiile şcolare, dreptul şi accesul la educaţie, gratuitate, neutralitate, laicitate, nediscriminare, înterzicerea prozelitismului în scoli, egalitate de sanşe şi tatament, solidaritate, transmiterea valorilor naţionale, depolitizarea învăţămantului.

Să ascultam şi să întelegem ce ne spune din trecut Mihai Eminescu :

”Prin ignorarea laturii educative a școlii, a bisericii, a vieții de stat, am ajuns a face dintr-o țară înzestrată cu atât de multe condiții de dezvoltare sănătoasă, această Americă dunăreană, o țară în care totul e atins de morbiditate.”

DACĂ TU NU SCHIMBI,

NIMIC NU SE VA SCHIMBA!