” Este necesar ca la nivelul şcolilor şi grădiniţelor din sectorul 3 să fie iniţiate activităţi de creştere a accesului şi menținerea copiilor vulnerabili în procesul de educaţie, creşterea capacităţii şcolilor de a primi şi include orice copil, indiferent de etnie sau dizabilitate. Totodata trebuie stimulată implicarea mai activă a părinţilor şi a altor actori comunitari pentru încurajarea unor atitudini pozitive faţă de şcoală, înscrierea universală în ciclul de învăţământ începând cu gradiniţa şi creşterea numărului de absolvenţi de învătământ obligatoriu.
Nu în ultimul rând trebuie acordată o atenţie specială activităţi de comunicare şi schimbare de comportamente in comunitate pentru a elimina situatiile de discriminare şi stigmatizare cărora trebuie să le facă faţă comunităţile de romi.” – a declarat dl. Ulise TOADER, Presedintele Filialei Sectorului 3 a PPUSL